Vreme Novo Mesto

oglej si1

[yr url=”http://www.yr.no/place/Slovenia/Novo_Mesto/Novo_Mesto/” name=”Vreme Novo Mesto – 5 dni”]

Vreme v Novem Mestu

grb
Novo Mesto grb

Novo Mesto leži na 202m nadmorske višine, sredi gričevnate pokrajine v rečnem zavoju reke Krke na jugovzhodu Slovenije. Zaradi prepletajočih vplivov panonskega in gorskega podnebja je variacija med povprečnimi mesečnimi temparaturani in padavinami zelo velika. Povprečna letna temparatura znaša 9,6°C, januarska +1,9°C julijska pa 19,5°C. Na leto pade približno 1260 mm padavin.

V Novem Mestu večkrat opazimo veter ki ima značaj fena – prevladuje severozahodni, vzhodni in jugozahodni veter.

Zanimivost: Najbolj vetrovno je od februarja do aprila.